Liepa „Motinėlė“ – seniausia ir storiausia liepa Lietuvoje. Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas.

Tai vieno kamieno medis, kurio apimtis 8,4 m. – storiausia. Kai prieš 300 metų miške kūrėsi Braziūkų kaimas, medelis buvo dar visai mažas. Kaime augo ir daugiau liepų, jose perėdavusios pelėdos. Tačiau išlikusi tik viena – liepa „Motinėlė“. Vietos gyventojai į ją keldavę kryžius, prie kamieno tvirtindavę lenteles su reikšmingomis datomis. Prie jos rinkdavosi 1863 m. sukilėliai. Liepos kiaurymėje galėdavę pasislėpti net septyni žmonės. Įlindus į drevę ir joje pakilus į viršų, galima buvo pro skylę iš aukštai apžvelgti vietovę.
Vėliau kiaurymė buvo užbetonuota.

14 minučių kelio automobiliu nuo sodybos: