Šaltinėlis Višakio Rūdoje labiausiai žinomas savo gydančiomis savybėmis, todėl laikomas šventu. Apie jo atsiradimą byloja du pasakojimai.

Pasak pirmojo, apie 1700 metus, kai miškai aplink Višakio Rūdą priklausė Sapiegoms, Sapiegų miško eigulys tamsoje miške paklydo. Patraukė tiesiai per pelkę. Brisdamas sušlapo kojas. Laimingai parėjo namo, išsimiegojo. Rytą nuėmė tvarsčius nuo skaudamos kojos, kuri jau keletą metų buvo žaizdota, nepagydoma. Pamatė, kad žaizda nubalusi, sumažėjusi. Eiguliui šovė į galvą mintis, kad žaizdą bus paveikęs pelkės vanduo. Jis nuėjęs prie pelkės, nusileidęs nuo smėlėto kranto, dairėsi, kur patogiau prieiti, ir pamatė visai netoli kranto iš dugno srovenantį mažytį šaltinėlį. Žmogus pamanė, kad geriau žaizdas plauti švariu vandeniu. Nuėjo, nusiplovė. Taip jis padarė keletą kartų, ir žaizdos užgijo.

Pagal kitą pasakojimą, iš kažkokio karo grįžo aklas kareivis. Gerai nematė kelio, tai ėjo kur pakliuvo. Prisėdęs poilsio prie čiurlenančio šaltinėlio, numalšino troškulį ir nusiprausė. Staiga praregėjo. Žmogus puolė ant kelių, pradėjo melstis, dėkoti Dievui už tokią didelę laimę. Tada pasirodė jam švenčiausioji Mergelė Marija ir liepė apie tai pasakoti žmonėms

Šaltinėlio kompleksą sudaro dvi koplyčios. Viena viršuje, ant kalno, antra apačioje, pakalnėje, ant šulinėlio, iš kurio semiamas vanduo, juo prausiamasi, plaunamos skaudamos vietos. Kai statė Višakio Rūdos bažnyčią ir nugriovė buvusią koplyčią, tai iš rąstų likučių ant kalniuko, prieš šaltinėlį, pastatė koplytėlę. Per pačius didžiausius Višakio Rūdoje Šv. Baltramiejaus atlaidus joje aukojamos Šv. Mišios, vyksta gegužinės pamaldos. Naujas bokštelis virš šulinėlio įrengtas 1927 m., nupirkta nauja švč. Mergelės Marijos statula. Apie šaltinėlį, privežus smėlio, išpilta aikštelė, takelis, mediniai laiptai, vedantys nuo kalno prie šulinėlio.

Info: Wikipedija

15 minučių kelio automobiliu nuo sodybos: