Sodybos „Gervių giesmė“ vidaus tvarkos ir saugumo taisyklės

 • Atvykimas nuo 14.00 . Išvykimas iki 12.00. Galimas ir kitoks išvykimo ir atvykimo laiko susitarimas, suderinus iš anksto.
 • Rezervacija vykdoma sumokėjus nuo 30% iki 50% apgyvendinimo paslaugos sumos. Neatvykus sumokėta suma negrąžinama.
 • Sodybos svečiai, rezervuodami, tiksliai nurodo žmonių skaičių. Nepranešus sodybos admininstratoriui, negalima viršyti nurodyto žmonių skaičiaus, kviestis laikinus lankytojus, draugus ar kitus asmenis. Svečių skaičius negali viršyti sutarto rezervacijos metu.
 • Pastebėjus pašalinius asmenis sodybos teritorijoje, svečias privalo apie tai iškart pranešti sodybos savininkui arba administratoriui.
 • Atvykę į sodybą, svečiai turi sumokėti pilną nuomos kainą. Sodybos šeimininkas išrašo sąskaitą faktūrą.

Svečiai gali naudotis: 

 • Išsinuomotomis patalpomis ir ten esančiomis materialinėmis vertybėmis;
 • pirtimi, kubilu už papildomą mokestį, jei nesutarta kitaip; laužaviete, kepsnine, pranešus sodybos administratoriui; 
 • vaikų, sporto žaidimų aikštelėmis ir sporto inventoriumi;
 • svečiai gali maudytis tvenkinyje, tam skirtose maudymosi vietose, pranešus sodybos administratoriui ir tik su gelbėjimosi liemene; žejoti tvenkinyje, tik išsinuomavę sodyboje namelius ir susitarę su sodybos administratoriumi.

Svečiai privalo:

 • Rezervuojant sodybą elektroniniu paštu ar sodybos internetinėje svetainėje, pasirašyti užsakymo sutartį, arba iškart atvykus užpildyti svečių registracijos kortelę, pateikiant asmens dokumentą;
 • laikytis saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklių;
 • užsisakius papildomas sodybos paslaugas, už jas sumokėti iš karto;
 • taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
 • netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis;
 • prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui.
 • svečiai gali atvykti su savo gyvūnais, susimokėjus mokestį arba susitarus su administratoriumi. Gyvūnų paliktas išmatas privalo surinkti jų šeimininkai. Už bet kokią gyvūno padarytą žalą atsako jo šeimininkas.

Sodyboje draudžiama:

 • Rūkyti visose patalpose; be administratoriaus leidimo kūrenti pastatuose esančius židinius ir krosnis; 
 • naudoti pirotechnikos gaminius;
 • vartoti alkoholinius gerimus lauke;
 • be administratoriaus leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas.
 • be administratoriaus leidimo žvejoti; 
 • be administratoriaus leidimo eiti prie gyvūnų aptvarų, erzinti juos, maitinti;
 • be administratoriaus leidimo leisti muziką lauke.

Atsakomybė:

 • Bet kokią padarytą žalą sodybai ,,Gervių Giesme” paslaugos pirkėjas atlygina Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 • Jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai.
 • Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkas už tai neatsako.
 • Už nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, laiptinėje, vaikščiojimo takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis tvenkinyje yra atsakingi patys poilsiaujantieji.
 • Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.
 • Už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos savininkas.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams;
 • rūkyti tik lauke tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje arba kepsninėje;
 • židinius kūrenti tik leidus sodybos administratoriui, išklausius instruktažą. Kūrenantis židiniui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti;
 • malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies;
 • Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies; Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę; 
 • Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais.
 • Namo terasoje ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant balkonų tvorelių.
 • Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.
 • Kiekvienas svečias individualiai atsako už savo atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
 • Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą

Sodybos savininkas arba admininstratorius įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir atsako už svečių saugumą, išskyrus atvejus, kai svečiai patys nesilaiko saugaus elgesio taisyklių sodyboje.