Besidomintys Lietuvos istorija turi galimybę aplankyti Lietuvos partizano, Tauro apygardos vado, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataro  Aleksandro Grybino-Fausto bunkerį.

Ištrauka iš © Lietuvos žinios straipsnio :
„Atkurti A. Grybino-Fausto gyvenimo ir kovos kelią kur kas sunkiau, nei pasakoti apie kitus žymius partizanų vadus. Dienoraščių ir atsiminimų jis nerašė. KGB archyvuose jo bylos taip pat nėra – priešui narsiojo zanavyko nepavyko sučiupti gyvo. Negalima pasakyti net tikslios šio partizano gimimo datos, nes jo metrikai taip pat neišliko. Viskas, iš ko galime susidaryti įspūdį apie trejus jo kovos metus bei didvyrišką žūtį, – tai Lietuvos partizanų Tauro apygardos įsakymai, kitų kovotojų užrašai ir įvairiu laiku spaudoje cituoti negausūs artimųjų prisiminimai.”[..]

Iš straipsnio: ‘Aleksandras Grybinas (Faustas) – mokytojas su automatu’.